Projektiranje se ne sastoji samo od crtanja, već sa sobom povlači niz drugih aktivnosti koje je potrebno uskladiti kako bi se stvorila što bolja vrijednost.

Govor projektanta je crtež. Njime svoje zamisli izlaže nedvojeno, internacionalno čitljivo, objektivno, geometrijskim crtežima, privlačno perspektivnim prikazom. Pod obavljanjem poslova projektiranja u smislu zakona podrazumijeva se izrada nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja.Također pod pojmom projektiranja, podrazumjeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, projekta izvedenog stanja, arhitektonskog snimka izvedenog stanja, utvrđivanja ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, projekt uklanjanja građevine i snimka postojećeg stanja građevine.